Plan dnia

„Dusza dziecięca jest to jakoby ziemia jeszcze nie zaorana: 
umiej ją uprawiać, a wyda ci owoc stokrotny; 
jest to jakby młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu 
i  przyjmie każdy jaki mu nadasz kierunek”

 

RAMOWY PLAN DNIA

w Przedszkolu Niepublicznym
im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu
2019/2020r.

6.30 – 8.10      Przychodzenie dzieci do przedszkola.  Zabawy dowolne
w kącikach tematycznych. Praca indywidualna. Przygotowanie do zajęć.

8.10 – 9.00     Zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika, taniec, katecheza /poniedziałek. i środa – 8.10-9.10/

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, wprowadzenie w tematykę dnia. Wspólna modlitwa.  Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30      Śniadanie. /poniedziałek. i środa – 9.10-9.40/

9.30–11.30     Zajęcia tematyczne wg podstawy programowej. Zajęcia i zabawy na przedszkolnym placu zabaw, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki i spacery.

11.30 –11.50   Czas na wspólne czytanie.

11.50 – 12.00   Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne i samoobsługowe.

12.00 –12.30   Obiad.

12.30–13.50    Zajęcia dodatkowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.  Stwarzanie warunków do  zabaw, gier, rozmów, ćwiczeń i podejmowanie  pracy indywidualnej lub zespołowej o charakterze kompensacyjnym.

13.50 –14.00   Przygotowanie do podwieczorku.

14.00–14.20    Podwieczorek

14.20–15.30    Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali zabaw lub na powietrzu. Porządkowanie miejsca zabawy. Czynności organizacyjne. Kontakty indywidualne z rodzicami.