Plan dnia

„Dusza dziecięca jest to jakoby ziemia jeszcze nie zaorana: 
umiej ją uprawiać, a wyda ci owoc stokrotny; 
jest to jakby młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu 
i  przyjmie każdy jaki mu nadasz kierunek”

 

RAMOWY PLAN DNIA

w Przedszkolu Niepublicznym
im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu

2018/2019r.

6.30 – 8.30      Przychodzenie dzieci do przedszkola.  Zabawy dowolne
w kącikach tematycznych. Praca indywidualna.

8.30 – 9.00      Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, wprowadzenie w tematykę dnia. Zajęcia dodatkowe. Wspólna modlitwa.  Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30      Śniadanie.

9.30–11.30     Zajęcia tematyczne wg podstawy programowej. Zajęcia i zabawy na przedszkolnym placu zabaw, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki i spacery.

11.30 –11.45   Czas na wspólne czytanie.

11.45 –12.00     Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne i samoobsługowe.

12.00 –12.30    Obiad.

12.30–14.00   Zajęcia dodatkowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.  Stwarzanie warunków do  zabaw, gier, rozmów, ćwiczeń i podejmowanie  pracy indywidualnej lub zespołowej o charakterze kompensacyjnym.

13.45 –14.00    Przygotowanie do podwieczorku.

14.00–14.15      Podwieczorek

14.15–15.30      Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali zabaw lub na powietrzu. Porządkowanie miejsca zabawy. Czynności organizacyjne. Kontakty indywidualne z rodzicami.